Logo Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie
ul. Pułku Baszta 3 ; 02-649 Warszawa ; tel. 022 844 75 48 Dzisiaj jest:  

Menu


Aktualności

--------------------------
Logo UONET+ Vulcan
--------------------------
Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7:00 - 17:00
--------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia zakładki "Osiągnięcia uczniów"
 
--------------------------

Informacje

--------------------------
Rozkład dzwonków (aktualne)
--------------------------
Stołówka szkolna
--------------------------
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
--------------------------
Koncepcja pracy Naszej Szkoły
--------------------------
Deklaracja dostępności
--------------------------
-------------------------


Aktualizacja strony:
ver.2 dn. 25-09-2023

Biblioteka - Szkoła Podstawowa Nr 119 w Warszawie

 

PEDAGOG SZKOLNY, PEDAGOG SPECJALNY
ORAZ PSYCHOLOG SZKOLNY W SP119


Pedagog i psycholog szkolny przy Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie:


• troszczy się o realizację obowiązku szkolnego uczniów
• określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom poprzez wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu do
   Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

• udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności
  wychowawcze
• podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych

• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz
  trudności wychowawczych, poprzez:
- obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klas
- analizę wyników nauczania i ocen zachowania
- diagnozowanie środowiska ucznia

• udziela porad rodzicom, ułatwiających rozwiązywanie ich problemów wychowawczych
• organizuje pomoc w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym
  na szczególne trudności w nauce
• organizuje pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych
- korekcja
- reedukacja
- terapia

• udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń
  szkolnych
• udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

• organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom osieroconym, z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych,
  wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne
• troszczy się o zapewnienie dożywania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne
 

Pedagog szkolny w roku szkolnym 2022/2023
pracuje w godzinach:

mgr Katarzyna Przewodowska

Poniedziałek  07:30 - 09:30
Wtorek  07:45 - 12:45
Środa  07:30 - 12:30
Czwartek  07:45 - 12:45

Pedagog specjalny w roku szkolnym 2022/2023
pracuje w godzinach:

mgr Maria Buchholtz-Gorczyńska

Poniedziałek  08:45 - 13:45
Środa  11:50 - 12:50
Czwartek  11:50 - 12:50
Piątek  07:30 - 11:30

Psycholog szkolny w roku szkolnym 2022/2023
pracuje w godzinach:

mgr Katarzyna Gęsiarz

Wtorek  07:30 - 12:45
Czwartek  07:30 - 13:45

Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7
przy ulicy Narbutta 65/71 w Warszawie
w roku szkolnym 2022/2023

mgr Karolina Bucholc-Chęcielewska
(psycholog oddelegowana z PPP nr 7)

Dyżur w placówce: IV wtorek 08:00 - 12:00
Klasy 0-III

mgr Monika Sołtys
(psycholog oddelegowana z PPP nr 7)

Dyżur w placówce: I i III poniedziałek 09:00 - 13:00
Klasy IV-VIII
 

Kontakt z pedagogiem/psychologiem szkolnym
pod nr tel. kom. 509-318-095 w godzinach pracy
oraz pod nr tel. (22) 844-75-48 (sekretariat szkoły)

Pedagog szkolny pełni dyżur podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych
w godzinach 16:00 - 18:00

 

 

 


Copyright © 2006-2023 Szkoła Podstawowa Nr 119
All rights reserved
Todos los derechos reservados