Logo Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie
ul. Pułku Baszta 3 ; 02-649 Warszawa ; tel. 022 844 75 48 Dzisiaj jest:  

Menu


Aktualności

--------------------------
Logo UONET+ Vulcan
--------------------------
Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7:00 - 17:00
--------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia zakładki "Osiągnięcia uczniów"
 
--------------------------

Informacje

--------------------------
Rozkład dzwonków (aktualne)
--------------------------
Stołówka szkolna
--------------------------
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
--------------------------
Koncepcja pracy Naszej Szkoły
--------------------------
Deklaracja dostępności
--------------------------
-------------------------


Aktualizacja strony:
ver.2 dn. 27-06-2024

Biblioteka - Szkoła Podstawowa Nr 119 w Warszawie„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświecenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego” - Jan Paweł II

Biblioteka szkolna stanowi dla uczniów i nauczycieli centrum informacji, daje możliwość rozwijania
zainteresowań i samokształcenia. Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy
i absolwenci szkoły.

Gromadzimy następujące zbiory:

 • dokumenty piśmiennicze
 • taśmy magnetofonowe
 • kasety video
 • płyty CD
 • prasę (pedagogiczną, popularnonaukową, regionalną)
 • dokumenty życia społecznego
 • kroniki szkolne, albumy
 • dokumenty niepublikowane

  Oferujemy czytelnikom księgozbiór liczący ponad 12.300 woluminów.

  Księgozbiór naszej biblioteki jest systematycznie rozbudowywany i modyfikowany.
  Dysponujemy osobnymi pomieszczeniami dla czytelni i wypożyczalni.
  W bibliotece znajdują się również dwa stanowiska komputerowe.

  W bibliotece znajdują się również obowiązujące przepisy wewnątrzszkolne:
  - Statut szkoły
  - Programy nauczania

  Cele pracy biblioteki to:
  - kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki szkolnej i pozaszkolnej,
  - przygotowanie ucznia jako użytkownika informacji,
  - dostarczenie uczniom niezbędnych informacji i kształtowanie podstawowych umiejętności korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki w poszukiwaniu i wyborze książek, czasopism i innych dokumentów dla zaspokojenia własnych zainteresowań i wykonywania zadań w procesie uczenia się,
  - wdrażanie poszanowania książek i innych dokumentów bibliotecznych jako dóbr kultury i czynników rozwoju społecznego.

   

  Biblioteka szkolna w roku szkolnym 2023/2024
  czynna jest w godzinach:

  Poniedziałek 08:30 - 13:30
  Wtorek 08:30 - 14:30
  Środa 08:30 - 13:30
  Czwartek 08:30 - 14:30
  Piątek -- nieczynna

  W bibliotece pracuje: mgr Hanna Pawełek                     

                               
      


 • Copyright © 2006-2024 Szkoła Podstawowa Nr 119
  All rights reserved
  Todos los derechos reservados