Logo Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie
ul. Pułku Baszta 3 ; 02-649 Warszawa ; tel. 022 844 75 48 Dzisiaj jest:  

Menu


Aktualności

--------------------------
Logo UONET+ Vulcan
--------------------------
Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7:00 - 17:00
--------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia zakładki "Osiągnięcia uczniów"
 
--------------------------

Informacje

--------------------------
Rozkład dzwonków (aktualne)
--------------------------
Stołówka szkolna
--------------------------
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
--------------------------
Koncepcja pracy Naszej Szkoły
--------------------------
Deklaracja dostępności
--------------------------
-------------------------


Aktualizacja strony:
ver.2 dn. 08-04-2024

Deklaracja dostępności - Szkoła Podstawowa Nr 119


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu internetowego
Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie

 

 

Szkoła Podstawowa nr 119 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie.

 

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data powstania strony internetowej: 2006-09-01
Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2012-09-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.
3. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
4. Element aktualnie aktywny na stronie nie jest jednoznacznie oznaczony kolorem, podkreśleniem, pogrubieniem.
5. Niektóre zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo (dotyczy to tylko najstarszych publikowanych materiałów).

 

Wyłączenia:

1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Dostosowania zastosowane na stronie:

1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
   TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
   SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
   kursor góra – dół – przewijanie strony.

2. Brak ruchomych obrazów na stronie.

3. Strona jest częściowo responsywna, czyli posiada możliwość wyświetlenia treści zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym urządzenia (np. smartfon, tablet) bez utraty treści lub zawartości.

4. Dostęp alternatywny:

Dostęp do wybranych informacji, tj. ogłoszeń, zawiadomień itp. jest również przesyłany odbiorcom w formie elektronicznej, drogą mailową, przez Dziennik elektroniczny. W razie potrzeby istnieje możliwość odczytania informacji, zawartych w na stronie w placówce przez koordynatora do spraw dostępności lub innego wskazanego pracownika.

5.Aplikacje mobilne: Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzena Kosińska
e-mail: marzena.kosinska@eduwarszawa.pl
telefon: 22 844 75 48

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu prosimy Państwa o podanie:
- imienia i nazwiska,
- danych kontaktowych (np. numer telefonu, e-mail),
- opisu na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Państwa najwygodniejszy.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna:
 

Sposób dojazdu:

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Pułku Baszta w Warszawie.
Dojścia piesze są od ul. Woronicza, ul. Fryderyka Joliot-Curie i ul. Jana Bytnara "Rudego". Przejście dla pieszych od ul. Woronicza posiada sygnalizację świetlną, chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów, na długości terenu szkoły od ul. Pułku Baszta znajdują się barierki zabezpieczające przed wtargnięciem nieoczekiwanie na jezdnię.

Najbliższa stacja Metro Wierzbno znajduje się w odległości 900 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 190 m kierunek Bielańska nr 222 oraz 300 m kierunek Spartańska nr 218, 222, 308.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 250 m nr 4, 31 kierunek Metro Wierzbno, Żerań FSO oraz 300 m 4, 31 kierunek Służewiec.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy chodniku w/w budynku szkoły wejścia głównego "A" w odległości 30 m.


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców:

Wejście Główne do Szkoły jest oznakowane "A" znajduje się na drzwiach frontowych od strony ul. Pułku Baszta - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe pełne, nie posiada dostępu dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 100 cm). Dojście piesze wymaga wejścia na szeroki stopień. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis WEJSCIE "A").

Wejście od strony parkingu jest oznakowane "B". Wjazd samochodem na teren szkoły od ul. Pułku Baszta przy garażach. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis WEJŚCIE "B").

Przejście do sekretariatu szkoły jest przez klatkę schodową. Sekretariat usytuowany jest na parterze. Brak pętli indukcyjnej i dostępu do tłumacza języka migowego.

W lokalu nie ma wind. Jest dostępna mobilna platforma dla osób poruszających się na wózku, od strony parkingu, wejście "B". Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis WEJŚCIE "B").

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
2. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
3. Szkoła nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
4. Szkoła posiada na stronie internetowej informacje o zakresie jego działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo; nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Szkoła zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami związanymi z niepełnosprawnością ruchową za pomocą technologii informacyjnych, takich, jak kontakt poprzez maile, telefony, smsy, video rozmowy lub bezpośrednio przez zawiadomienie przez osobę wnioskującą pracownika szkoły o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

 

Dostępność boiska dla mieszkańców przy Szkole Podstawowej Nr 119:

Boisko jest dostępne od września 2023 r. do czerwca 2024 r. w godzinach:

Od poniedziałku do piątku 07.00 - 08.00
Wtorek 20.00 - 21.30
Czwartek 20.00 - 21.30
Niedziela 19.30 - 21.00
 

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data publikacji powyższej informacji o dostępności cyfrowej: 2024-02-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 


 

DANE ARCHIWALNE
Deklaracja dostępności serwisu internetowego
Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie

 

Szkoła Podstawowa nr 119 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data powstania strony internetowej: 2006-09-01
Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2012-09-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-28

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.
3. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
4. Element aktualnie aktywny na stronie nie jest jednoznacznie oznaczony kolorem, podkreśleniem, pogrubieniem.
5. Niektóre zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo (dotyczy to tylko najstarszych publikowanych materiałów).

 

Wyłączenia:

1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Dostosowania zastosowane na stronie:

1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
   TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
   SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
   kursor góra – dół – przewijanie strony.

2. Brak ruchomych obrazów na stronie.

3. Strona jest częściowo responsywna, czyli posiada możliwość wyświetlenia treści zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym urządzenia (np. smartfon, tablet) bez utraty treści lub zawartości.

4. Dostęp alternatywny:

Dostęp do wybranych informacji, tj. ogłoszeń, zawiadomień itp. jest również przesyłany odbiorcom w formie elektronicznej, drogą mailową, przez Dziennik elektroniczny. W razie potrzeby istnieje możliwość odczytania informacji, zawartych w na stronie w placówce przez koordynatora do spraw dostępności lub innego wskazanego pracownika.

5.Aplikacje mobilne: Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzena Kosińska
e-mail: mkosinska@edu.um.warszawa.pl
telefon: 022 844 75 48

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna:
 

Sposób dojazdu:

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Pułku Baszta w Warszawie.
Dojścia piesze są od ul. Woronicza, ul. Fryderyka Joliot-Curie i ul. Jana Bytnara "Rudego". Przejście dla pieszych od ul. Woronicza posiada sygnalizację świetlną, chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów, na długości terenu szkoły od ul. Pułku Baszta znajdują się barierki zabezpieczające przed wtargnięciem nieoczekiwanie na jezdnię.

Najbliższa stacja Metro Wierzbno znajduje się w odległości 900 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 190 m kierunek Bielańska nr 222 oraz 300 m kierunek Spartańska nr 218, 222, 308.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 250 m nr 18, 31 kierunek Metro Wierzbno, Żerań FSO oraz 300 m 18, 31 kierunek Służewiec.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy chodniku w/w budynku szkoły wejścia głównego "A" w odległości 30 m.


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców:

Wejście Główne do Szkoły jest oznakowane "A" znajduje się na drzwiach frontowych od strony ul. Pułku Baszta - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe pełne, nie posiada dostępu dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 100 cm). Dojście piesze wymaga wejścia na szeroki stopień. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis WEJSCIE "A").

Wejście od strony parkingu jest oznakowane "B". Wjazd samochodem na teren szkoły od ul. Pułku Baszta przy garażach. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis WEJŚCIE "B").

Przejście do sekretariatu szkoły jest przez klatkę schodową. Sekretariat usytuowany jest na parterze. Brak pętli indukcyjnej i dostępu do tłumacza języka migowego.

W lokalu nie ma wind i platformy dla osób poruszających się na wózku.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
2. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
3. Szkoła nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
4. Szkoła posiada na stronie internetowej informacje o zakresie jego działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo; nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Szkoła zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami związanymi z niepełnosprawnością ruchową za pomocą technologii informacyjnych, takich, jak kontakt poprzez maile, telefony, smsy, video rozmowy lub bezpośrednio przez zawiadomienie przez osobę wnioskującą pracownika przedszkola o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

 

Dostępność boiska dla mieszkańców przy Szkole Podstawowej Nr 119:

Boisko jest dostępne:
Poniedziałek - piątek w godz. 6:00 – 8:00
Wtorek: 20:00 – 21:30
Środa: 16:00 – 17:00
Piątek: 16:00 – 18:30
Niedziela: od września do października 9:00 – 12:00 13:00 – 19:00 19:30 – 21:00
Od listopada 9:00 – 12:00 19:30 – 21:00

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Data publikacji powyższej informacji o dostępności cyfrowej: 2021-10-29

 


 

DANE ARCHIWALNE
Deklaracja dostępności serwisu internetowego
Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie

 

Szkoła Podstawowa nr 119 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data powstania strony internetowej: 2006-09-01
Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2012-09-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-16

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.
3. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
4. Element aktualnie aktywny na stronie nie jest jednoznacznie oznaczony kolorem, podkreśleniem, pogrubieniem.
5. Niektóre zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo (dotyczy to tylko najstarszych publikowanych materiałów).

 

Wyłączenia:

1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Dostosowania zastosowane na stronie:

1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
   TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
   SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
   kursor góra – dół – przewijanie strony.

2. Brak ruchomych obrazów na stronie.

3. Strona jest częściowo responsywna, czyli posiada możliwość wyświetlenia treści zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym urządzenia (np. smartfon, tablet) bez utraty treści lub zawartości.

4. Dostęp alternatywny:

Dostęp do wybranych informacji, tj. ogłoszeń, zawiadomień itp. jest również przesyłany odbiorcom w formie elektronicznej, drogą mailową, przez Dziennik elektroniczny. W razie potrzeby istnieje możliwość odczytania informacji, zawartych w na stronie w placówce przez koordynatora do spraw dostępności lub innego wskazanego pracownika.

5.Aplikacje mobilne: Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzena Kosińska
e-mail: mkosinska@edu.um.warszawa.pl
telefon: 022 844 75 48

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna:
 

Sposób dojazdu:

Budynek szkoły znajduje się przy ul. Pułku Baszta w Warszawie.
Dojścia piesze są od ul. Woronicza, ul. Fryderyka Joliot-Curie i ul. Jana Bytnara "Rudego". Przejście dla pieszych od ul. Woronicza posiada sygnalizację świetlną, chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów, na długości terenu szkoły od ul. Pułku Baszta znajdują się barierki zabezpieczające przed wtargnięciem nieoczekiwanie na jezdnię.

Najbliższa stacja Metro Wierzbno znajduje się w odległości 900 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 190 m kierunek Bielańska nr 222 oraz 300 m kierunek Spartańska nr 218, 222, 308.

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 250 m nr 18, 31 kierunek Metro Wierzbno, Żerań FSO oraz 300 m 18, 31 kierunek Służewiec.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy chodniku w/w budynku szkoły wejścia głównego "A" w odległości 30 m.


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców:

Wejście Główne do Szkoły jest oznakowane "A" znajduje się na drzwiach frontowych od strony ul. Pułku Baszta - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe pełne, nie posiada dostępu dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 100 cm). Dojście piesze wymaga wejścia na szeroki stopień. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis WEJSCIE "A").

Wejście od strony parkingu jest oznakowane "B". Wjazd samochodem na teren szkoły od ul. Pułku Baszta przy garażach. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis WEJŚCIE "B").

Przejście do sekretariatu szkoły jest przez klatkę schodową. Sekretariat usytuowany jest na parterze. Brak pętli indukcyjnej i dostępu do tłumacza języka migowego.

W lokalu nie ma wind i platformy dla osób poruszających się na wózku.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
2. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
3. Szkoła nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
4. Szkoła posiada na stronie internetowej informacje o zakresie jego działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo; nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Szkoła zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami związanymi z niepełnosprawnością ruchową za pomocą technologii informacyjnych, takich, jak kontakt poprzez maile, telefony, smsy, video rozmowy lub bezpośrednio przez zawiadomienie przez osobę wnioskującą pracownika przedszkola o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Data publikacji powyższej informacji o dostępności cyfrowej: 2020-11-23

 


 

DANE ARCHIWALNE
Deklaracja dostępności serwisu internetowego
Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie

 

Szkoła Podstawowa nr 119 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 119.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Data powstania strony internetowej: 2006-09-01
Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 2012-09-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-30

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, jednak posiadają opis alternatywny.
3. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
4. Element aktualnie aktywny na stronie nie jest jednoznacznie oznaczony kolorem, podkreśleniem, pogrubieniem.
5. Niektóre zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (dotyczy starszych publikowanych materiałów).
6. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Wyłączenia:

1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Dostosowania zastosowane na stronie:

1. Używanie standardowych skrótów klawiszowych, w tym:
   TAB – zaznaczanie kolejnego elementu,
   SHIFT + TAB – zaznaczanie poprzedniego elementu,
   kursor góra – dół – przewijanie strony.

2. Brak ruchomych obrazów na stronie.

3. Dostęp alternatywny:

Dostęp do wybranych informacji, tj. ogłoszeń, zawiadomień itp. jest również przesyłany odbiorcom w formie elektronicznej, drogą mailową. W razie potrzeby istnieje możliwość odczytania informacji, zawartych w na stronie w placówce przez koordynatora do spraw dostępności lub innego wskazanego pracownika.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marzena Kosińska
e-mail: mkosinska@edu.um.warszawa.pl
telefon: 022 844 75 48

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

1. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
2. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
3. Szkoła nie posiada informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
4. Szkoła posiada na stronie internetowej informacje o zakresie jego działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo; nie zapewnia nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Szkoła zapewnia komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami związanymi z niepełnosprawnością ruchową za pomocą technologii informacyjnych, takich, jak kontakt poprzez maile, telefony, smsy, video rozmowy lub bezpośrednio przez zawiadomienie przez osobę wnioskującą pracownika przedszkola o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

 

Data publikacji powyższej informacji o dostępności cyfrowej: 2020-01-20

 


 

 
 

 


Copyright © 2006-2024 Szkoła Podstawowa Nr 119
All rights reserved
Todos los derechos reservados