Logo Szkoły Podstawowej nr 119 w Warszawie
ul. Pułku Baszta 3 ; 02-649 Warszawa ; tel. 022 844 75 48 Dzisiaj jest:  

Menu


Aktualności

--------------------------
Logo UONET+ Vulcan
--------------------------
Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7:00 - 17:00
--------------------------
Zapraszamy do odwiedzenia zakładki "Osiągnięcia uczniów"
 
--------------------------

Informacje

--------------------------
Rozkład dzwonków (aktualne)
--------------------------
Stołówka szkolna
--------------------------
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
--------------------------
Koncepcja pracy Naszej Szkoły
--------------------------
Deklaracja dostępności
--------------------------
-------------------------


Aktualizacja strony:
ver.2 dn. 27-06-2024

Historia szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 119 w Warszawie


 

        Budynek Szkoły Podstawowej Nr 119 – ulica Pułku Baszta 3 w Warszawie został uroczyście przekazany
do użytku 1 września 1961 roku przez M.P.B. – Południe. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się
dnia 30 sierpnia 1961 roku.

Kierownictwo szkoły:
Kierownik - Jadwiga Kacprzak
Zastępca – Jan Szafraniec

Rada Pedagogiczna: Eugenia Jagodzińska, Jadwiga Maszlej, Janina Grzeszczak, Leontyna Bielińska, Helena
Szypulska, Janina Samoraj, Zofia Ragan, Helena Pietrzak, Kazimiera Wojda, Elżbieta Raróg, Klara Dobska,
Mirosław Bieliński, Stanisław Chrzanowski, Irena Czernyszewicz, Zofia Brzezicka, Izabela Kornobis,
Alfreda de Saint Paul, Maria Bołtuć, Iwona Karwowska, Władysław Bielewicz, Leszek Muszalski, Maria
Kosowicz, Barbara Oryl, Teresa Garbalowa.

Na początku roku szkolnego 1961 / 62 uczyło się w szkole 848 uczniów w 22 oddziałach.
Pod koniec tego roku liczba uczniów wzrosła do 943. Szkołą opiekowała się wówczas
Elektrociepłownia i Zakłady Półfabrykatów Plastikowych “Omig”.

Rok szkolny 1962 / 63 rozpoczęło 1078 uczniów.

 

KALENDARIUM

LEKCJA PRZYRODY – ROK 1962
Obecnie jednym z głównych założeń reformy oświaty jest zasada wiązania teorii z praktyką. W latach
sześćdziesiątych metoda ta była szeroko stosowana do nauki większości przedmiotów.

 

Rok 1963 / 64 – szkołę podstawową kończą ostatnie siódme klasy
Naukę w szkole rozpoczęło 1155 uczniów. Wprowadzono naukę języka angielskiego – jako zajęcia poza-
lekcyjne. Szkoła zaczęła pracę na dwie zmiany. Zapoczątkowano reformę oświaty – szkoła podstawowa ma
trwać rok dłużej.

 

 

Lata 1964 / 76
Swoją pracę na stanowisku dyrektora objęła pani mgr Maria Baranowska. Okres ten cechował ciągły wzrost
liczby uczniów. Budynek szkolny nie mógł pomieścić ich wszystkich.
Dlatego też część klas przeniesiono do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 49.

8 października 1976 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia naszej szkole “3 Berlińskiego Pułku Piechoty”.
Podczas wielkiej uroczystości na boisku szkolnym przedstawiciele wojska i władz oświatowych przekazali
sztandar na ręce pani dyrektor.

PRZYJĘCIE SZTANDARU Z RĄK PRZEDSTAWICIELA
3 BERLIŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY

     

 

Lata 1970 / 98
Okres ten charakteryzował się normalną pracą dydaktyczno – wychowawczą szkoły.
Zakłócaną wprawdzie zawirowaniami historycznymi lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

 

 

Rok 1999 / 2000
Był to rok wprowadzania obecnej reformy szkolnictwa. Reforma ta stała się przyczyną wielu protestów
środowiska związanego z naszą szkołą. Protesty te dotyczyły decyzji władz gminy o likwidacji szkoły.
Argumenty użyte przez rodziców i nauczycieli przekonały decydentów o zasadności dalszego finansowania
naszej szkoły. 22 czerwca 2000 roku Szkołę ukończyła ostatnia klasa ósma.
Z tej okazji odbył się bal absolwentów.

 

 

ROK SZKOLNY 2000 / 2001
Rok ten był obfity w różnego rodzaju imprezy kulturalne i oświatowe.

W roku szkolnym 2000/2001 był prowadzone programy:
OTO NIEKTÓRE Z NICH;

1) MŁODZI DETEKTYWI - zadaniem tego programu jest odzwierciedlenie dzieciom zgubnego wpływu
    wszelkiego rodzaju uzależnień.
2) SPÓJRZ INACZEJ - program kładący szczególny nacisk na kształtowanie osobowości dziecka
    i wspieranie jego rozwoju.

Odbywały się konkursy i przedstawienia
 

ROK 2001 - CZERWIEC -

NASTĄPIŁA ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA

Po trzydziestu siedmiu latach kierowania szkołą na zasłużony odpoczynek przeszła pani Maria Baranowska.
Stanowisko to objęła pani Renata Rutkowska dotychczasowy zastępca dyrektora.
 

 

Rok szkolny 2002/2003

Dnia 2 września 2002r odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pani dyrektor Renata Rutkowska
serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej i przedstawiła kadrę pedagogiczną
oraz wychowawców poszczególnych klas.

 

 

II FESTIWAL MOKOTOWSKI

Dnia 14.09.2002r Zespół Teatralny "MALUCH" wystawił sztukę pt. "PORADY WRÓŻKI DOBREJ RADY"
Dani Dyrektor Renata Rutkowska nagradzając artystów słodyczami gratulowała wspaniałego występu.
Opiekunem zespołu jest p. Barbara Sobańska. Scenografię przygotowała p. Małgorzata Mroczkowska
i p. Barbara Siedlecka.


   

 

APEL Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

W dniu 11 października 2002 roku odbył się apel poświęcony rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego.
Organizatorem apelu byli członkowie koła historycznego.

   

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dnia 20 .09. odbyło się wielkie sprzątanie terenu wokół naszej szkoły. W akcji tej brali udział uczniowie oraz
nauczyciele.

   

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA 2002

W dniu 14.10.2002 obchodzono uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. Na sali gimnastycznej odbyła się
uroczysta akademia, którą przygotowały klasy VI A i VI B oraz II B. Były wiersze, piosenki, układy taneczne
i krótka inscenizacja, a na zakończenie kwiaty dla dla pedagogów. Nie obyło się bez wzruszeń.


    

 

WYBORY DO SAMORZĄDU

W listopadzie odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Dnia 04.11. odbył się apel, na którym doszło do
prezentacji kandydatów z poszczególnych klas, wybranych przez uczniów i wychowawców.

 

 

KIERMASZ OZDÓB CHOINKOWYCH - AKCJA CHARYTATYWNA
"DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI"

W roku 2002 w naszej szkole dwukrotnie została przeprowadzona akcja charytatywna. Organizatorem akcji
był samorząd szkolny i pedagog mgr E. Kozińska. Dzieci w każdej klasie zapoznały się, lub przypomniały
baśń Andersena, a następnie wykonały prace plastyczne związane z baśnią. Prace zostały wyeksponowane na
wystawie sprzedaży dn. 25. 05.03r. Zebrano 350 zł. W grudniu 2002r dzieci przygotowały wystawę ozdób
choinkowych i kart świątecznych 12.12.02 odbyła się aukcja prac. Zebrano 923 zł.
Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na opłacenie pobytu trzech uczniów na zielonej szkole.

 

     

    

 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2002 ROKU

Przed świętami odbył się konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną

 

       
 

WIZYTA DZIECI Z DOMU DZIECKA NR 11

DNIA 02.12.2002 ODBYŁ SIĘ W NASZEJ SZKOLE UROCZYSTY APEL PODSUMOWUJĄCY AKCJĘ
CHARYTATYWNĄ "SZCZĘŚLIWA GWIAZDKA". NA WSTĘPIE POWITANO PANIĄ DYREKTOR
DOMU DZIECKA NR 11 W WARSZAWIE CZYLI P. E. STĘCEL, WYCH. P. JOANNĘ ORAZ DELEGACJĘ
DZIECI. NASTĘPNIE PRZEKAZANO ZEBRANE UPOMINKI NA RĘCE DYREKCJI DOMU DZIECKA.
PÓŹNIEJ ROZPOCZĘŁO SIĘ WSPÓLNE KOLĘDOWANIE.

 

    

 

BAL KARNAWAŁOWY

Dnia 16.01.2003 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Każdy przygotował na tę okazję specjalne ubranie. Sala zamieniła się w barwny świat. Na sznurkach wisiały kolorowe baloniki i gwiazdki, które wykonaliśmy razem. Podczas zabawy można było brać udział w wielu konkursach.


     

     

 

POWITANIE WIOSNY

Dnia 21.03.2003 przywitaliśmy wiosnę w bardzo nietypowy sposób. Dzień wcześniej udekorowaliśmy
wiosennie klasy i korytarz szkolny. Od razu zrobiło się cieplej, a napewno wiosennie. Pierwszego dnia wiosny
w naszej szkole pojawili się Indianie i Indianki. Wszystkie dzieci przygotowały wspaniałe stroje i pióropusze.
Każda klasa zamieniła się w szczep indiański, prezentując oprócz stroju totem i okrzyki.
Klasa 2b przygotowała "Wiosenne przedstawienie" Na koniec wszystkie szczepy zaśpiewały piosenki wiosenne.


       

 

DZIEŃ TEATRU

Dnia 27 marca 2003 roku uroczyście obchodziliśmy Dzień Teatru. "Teatrzyk Malucha" przygotował
przedstawienie pt. "Zielona łąka". Odbyły się eliminacje do XXVI Konkursu Recytatorskiego
"Warszawska Syrenka" oraz prace grupowe pt. "Projekt scenografii do wybranej książki". Również swój
program przygotowali goście z Przedszkola nr 228. Uczniowie kl. VI przedstawili inscenizację na temat
teatru antycznego. Reprezentanci klas 4 - 6 zaprezentowali recytację prozy dziecięcej.  

 

      

 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

W piątek 25.04.2003 odbył się finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego. Po eliminacjach klasowych
zakalikowało się do niego 23 uczniów. Laureatami zostali: Eryka Kokoańska, Zuzanna Iwoń, Milena
Kurkowska i Monika Kaszczuk. Publiczność gorąco oklaskiwała wszystkich uczestników, a najbardziej
podobały się Zuzia i Monika.

 

     

      

 

XXVI KONKURS RECYTATORSKI "WARSZAWSKA SYRENKA".

Dnia 10.04.2003r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXVI Konkursie Recytatorskim
"Warszawska Syrenka". Uczeń zerówki Bartosz Chojecki zdobył nagrodę II stopnia,
a uczniowie z kl. 3A - Adam Orłowski i Krzysztof Leśniczuk zdobyli wyróżnienia.


     

 

DZIEŃ RODZINY 2003

Dnia 31 maja 2003 odbył się w naszej szkole festyn z okazji połączonych obchodów Dnia Matki,
Dnia Dziecka i Dnia Taty. Impreza przebiegała pod hasłem "Dzień Rodziny". Pierwszy raz w naszej szkole
mieliśmy przedsięwzięcie o tak szerokim zasięgu. Wzięło w nim udział około 350 osób.
Brali udział uczniowie i ich rodziny, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

Imprezę zainicjowała, zaplanowała i koordynowała p. T. Dudzińska - Bieżanek. Pomagali jej przedstawiciele
rodziców, uczniów, wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

Festyn rozpoczęła p. Dyrektor Renata Rutkowska. Potem wystąpiły dzieci z "Teatrzyku Maluch", które
przygotowała p. B. Sobańska, a także zespół taneczny i dwie pary tańca klasycznego z klasy III B.

Podczas festynu można było uczestniczyć w różnych konkurencjach sportowych: przeciągania liny, wyścigi
w workach, bieg z przeszkodami, rzut piłką lekarską, skok w dal, mecz piłki nożnej i siatkówki, zawody tenisa stołowego.

Uczestnicy mieli też okazję do rysowania kredą lub kredkami świecowymi, malowania i fryzowania siebie
i swoich bliskich w kąciku kosmetyczno - fryzjerskim, bądź wzięcia udziału w konkursach muzycznych.

 

       

       

       

     

   

 


Copyright © 2006-2024 Szkoła Podstawowa Nr 119
All rights reserved
Todos los derechos reservados